Hľadanie stratených svetov

Nevhodné do 7 rokov HD
Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka o Ľubovianskom hrade.
Film Poklad na hrade sa začína na Ľubovianskom hrade rozprávaním o vcelku známej problematike spišského zálohu, ktorú potom prenesieme do európskych súvislostí, ktoré pozná len málokto. Na záver sa opäť vrátime na Slovensko (a do Poľska) s informáciou, ako sa tieto súvislosti premietli do našich dejín.