Hľadanie stratených svetov

Nevhodné do 7 rokov Audio komentár HD
Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka o Ľubovianskom hrade.
Príbeh o známej kapitole našich dejín o založení piatich spišských miest; film sa pokúsi dať jej konkrétny rozmer v európskych súvislostiach. Film Poklad na hrade sa začína na Ľubovianskom hrade rozprávaním o vcelku známej problematike spišského zálohu, ktoré potom prenesieme do európskych súvislostí. Na záver sa opäť vrátime na Slovensko (a do Poľska) s informáciou, ako sa tieto súvislosti premietli do našich dejín.