Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Na ľudovú nôtu

Strihový hudobno-folklórny program predstaví dedinské folklórne skupiny z Topoľovky a z Myslavy z Brehova.