EURO 2020
EURO 2020

Na ľudovú nôtu

Strihový hudobno-folklórny program predstaví dedinské folklórne skupiny z Topoľovky a z Myslavy z Brehova.