EURO 2020
EURO 2020

Na ľudovú nôtu

Vhodné pre všetkých
Strihový hudobno-folklórny program predstaví dedinské folklórne skupiny z Ličartoviec a z Parchovian.