Na ľudovú nôtu

Vhodné pre všetkých
Strihový hudobno-folklórny program.