Športová televízia
Športová televízia

Obrana Sokratova

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Posledné dni najväčšieho starogréckeho mysliteľa Sokrata sú dôstojným zavŕšením jeho celoživotných postojov.