Športová televízia
Športová televízia

Martin Luther - od reformácie po ekumenizmus

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokument o reformácii a Martinovi Lutherovi.
Protestantská reformácia sa stala jedným z kľúčových bodov vývoja európskej spoločnosti - rozhodujúcim spôsobom ovplyvnila západný svet, ktorého krajiny existujú na princípe sekulárnej spoločnosti. 500.výročie nástupu reformácie si v Nemecku pripomínajú vo viacerých mestách, vrátane Erfurtu. Sem, do augustínskeho kláštora, prišiel Martin Luther pred 500 rokmi - vtedy by nikomu nenapadlo, že jeho príchod bude znamenať počiatok reformácie. Luther chcel modernizovať katolícku cirkev, ale jeho snaha viedla napokon k schizme západného kresťanstva. Dnes je Augustínsky kláštor v Erfurte významným historickým miestom - a aj miestom ekumenických stretnutí.