Športová televízia
Športová televízia

Hrad prepevný

Vhodné pre všetkých HD
Záznam predstavenia opery.
Televízna verzia opery Hrad prepevný venovaná životu Martina Luthera. Záznam predstavenia z dreveného evanjelického artikulárneho kostola v Kežmarku. Predstaviteľ Martina Luthera - Roman Krško. Katharina von Bora (Lutherova manželka) - Marianna Gelenekyová. 500. výročie reformácie (1517-2017). Autor hudby a libreta Víťazoslav Kubička. Réžia televízneho záznamu Fedor Bartko. Opera skomponovaná Víťazoslavom Kubičkom špeciálne k 500. výročiu reformácie.