Športová televízia
Športová televízia

Medzinárodný ekumenický koncert

Záznam koncertu z budovy SND Bratislave.