Medzinárodný ekumenický koncert

Záznam koncertu z budovy SND Bratislave.