Akvária pri veľtoku

Vhodné pre všetkých
O záhadnom svete sladkých, ale aj slaných vôd.
Predstavenie rôznorodých našich biotopov, ale i v moriach a oceánoch.Diel je o zániku kryštalicky čistých vôd z dôsledku výstavby VD Gabčíkovo.