Tváre a postoje

O živote i politike s Danou Hermanovou a Jarmilou Košťovou v roku 1990.