Tour de France 2022
Tour de France 2022

Tváre a postoje

Vhodné pre všetkých
O živote i politike s Danou Hermanovou a Jarmilou Košťovou v roku 1990.
V štúdiu sa prihovorí Jarmila Košťová a Dana Herrmannová, v ktorom uvedie seriál rozhovorov, v ktorom sa predstavia osobnosti vedy, kultúry a umenia. Prevažne tí, ktorí boli v minulosti utlačovaní. Cyklus vznikol pod vplyvom stretnutia s 1.ponovembrovým riaditeľov STV Romanom Kaliským. 1.hosť: Alexander Dubček, v tom čase predseda Federálneho zhromaždenia, symbol obrodného procesu v roku 1968. Hodnotí obdobie pred a po okupáciou, roky normalizácie - z politického, spoločenského a osobného hľadiska.