Portrét (Alojz Klimo)

Vhodné pre všetkých
Portrét slovenského výtvarníka Alojza Klima
Portrét slovenského výtvarníka Alojza Klima. Alojz Klimo /nar. 8.3.1922 v Piešťanoch, zomrel 15.10.2000 v Bratislave/. V rokoch 1941-45 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, oddelenie kreslenia a maľovania (prof. M. Schurmann a G. Mallý). V rokoch 1945-48 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch a A. Pelc), žil a tvoril v Bratislave. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, knižnej ilustrácie, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek. Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež. Jeho tvorba je publikovaná v 20 publikáciách o výtvarnom umení. v roku 1995 vyšla knižná monografia jeho diela. Práce Alojza Klimu sú v zbierkach 15 galérií v Čechách a na Slovensku, v Maďarsku, Nemecku a Rakúsku.