Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ceny pamäti národa

Priamy prenos z odovzdávania Cien Pamäti národa štyrom laureátom, statočným ľudom z Česka a Slovenska.