Stretnúť človeka

Televízny medailón Rudolfa Čižmárika, básnika a spisovateľa pre deti.