EURO 2020
EURO 2020

Stretnúť človeka

Vhodné pre všetkých
Stretnutie detí so spisovateľom.
Stretnutie so spisovateľom Tomášom Janovicom a jeho cestách do sveta kníh. Ten porozpráva deťom v štúdiu o svojich výletoch do: - lesa , kde sa rád prechádza sám. Niekedy však potrebuje mapu, aby sa cestou z Borinky dostal domov, a nie náhodou do Modry k Vincovi Šikulovi. - do knihy - teda do krajiny rozprávok. A k nej mu namaľoval Ondrej Zimka aj mapu. - do vlastnej hlavy - a tento výlet má najradšej. Začína vždy večer, keď sa mesto ukladá k spánku a on píše . Napríklad básničku : O BETÓNOMOM MESTE.