Stretnúť človeka

Vhodné pre všetkých
Stretnutie detí s prírodovedcom o nedostaku vitamínu C.
V republike do roku 1989 bolo udelených 30 diplomov Za objav. Ale v obklasti výživy bol udelený len jediný, a to dr.Ginterovi. Albert Sentgyorgy ,objaviteľ vitamínu C, začínal svoju vedeckú kariéru v Bratislave, kde bol asistentom na Lekárskej fakulte UK. dr.Ginter robil pokusy na morských prasiatkach a sledoval, ako reagujú na podávanie stravy bez vitamínu C. Jedine morské prasa, podobne, ako človek, si nevie vyrobiť v tele prirodzenou cestou vitamín C. Jedným z pokusov bolo, že zvieratám dávali minimálne množstvo vit.C, ktoré spôsobilo, že zvieratá sa prejavovali navonok zdravo, ale skrytý nedostatok vitamínu spôsobil, že sa im výrazne zvýšil cholesterol v krvi. Čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť aj infarkt. Inými slovami, vitamín C je potrebný na odbúravanie cholesterolu. Pretože ateroskleróza môže začať už v detskom veku, je dôležitý pravidelný prísun c-vitamínu. Najlepšie v prirodzenom stave , napr. v Ovocí, kde spolu s pektínom pôsobí účinnejšie.