Hedda Gablerová

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Pôvodná televízna inscenácia divadelnej hry. Autor nastoluje svoje kritické zrkadlo jedincovi, spoločenskej sfére, jeho spôsobu života a jeho morálke.