Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Reláciu najbližšie vysielame

MANIFEST

Nevhodné do 12 rokov HD
Portréty slovenských výtvarníkov.
Dokumentárny film z cyklu "MANIFEST" zobrazuje výtvarníka Milana Grygara, ktorý je považovaný za prelomového v skúmaní a prepájaní vizuálnych a akustických vzťahov vo výtvarnom umení. Na umeleckú scénu nastúpil počas turbulentného obdobia druhej svetovej vojny. Portrét tak poskytuje jedinečnú konfrontáciu a pohľad na vývoj jeho diela, ktoré vznikalo v období radikálnych spoločenských zmien. Dokument prináša autentické svedectvo prostredníctvom výtvarného manifestu umelca a zároveň približuje súčasné tendencie medzinárodného výtvarného umenia.