Reláciu najbližšie vysielame

Človek a mesto

Nevhodné do 12 rokov
V dokumentárnom cykle Človek a mesto navštívime Prešov.