Príbehy spod Karpát

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD Európska tvorba
Dramatické spracovanie piatich slovenských a piatich ukrajinských povestí, prostredníctvom ktorých spoznáme históriu i osobnosti týchto dvoch prihraničných regiónov.
Medzinárodný projekt „ Príbehy spod Karpát" ponúka detskému divákovi desať zdramatizovaných povestí - päť slovenských a päť ukrajinských. Vychádzajú z reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú dva prihraničné regióny - Košický samosprávny kraj a Zakarpatskú Ukrajinu. Deti sa tak môžu zoznámiť s históriou a ďalšími zaujímavosťami týchto krajov a podnietiť ich záujem o miesto, kde vyrastajú, kde žijú.