MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Príbehy spod Karpát

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Dramatické spracovanie piatich slovenských a piatich ukrajinských povestí, prostredníctvom ktorých spoznáme históriu i osobnosti týchto dvoch prihraničných regiónov.
Je Štedrý deň. Lampár Mikloš práve končí svoju púť po meste. Práve zhasol posledné lampy. V pekárni jej majiteľka Zuzana, jej syn Boďka a pomocníčka Nataša pečú vianočné žemle. V pekárni býva aj kvetinárka Julka, prenajíma si tu izbičku. Julka sa páči Miklošovi, ale ten je nesmelý a nevie, ako to dať Julke najavo. Pani Zuzana pripomína Julke, že má ozdobiť vianočný stromček. Ona musí ísť do mesta na nákupy. Do pekárne sa vracia s veľkou novinou. Do mesta sa vrátil starostov syn Emilián. Študoval v Európe a chce ich mesto, Užhorod, zmodernizovať. Emilián príde do pekárne, počul o skvelých koláčoch madam Zuzany. Hovorí, že stroje by napiekli oveľa viac koláčov. Všimne si aj Julku a zapáči sa mu. Začne jej dvoriť, čo si všimne Mikoš, ktorý je tiež v pekárni. Julka Mikloša pozve k sebe do izbičky, aby boli spolu na Štedrý večer. Mikloš ale vyčíta Julke, že prijala od Emiliána prsteň. Julka sa bráni, veď prsteň môžu predať, obidvaja sú chudobní. Mikloš to nepochopí, hovorí, že je naivná. Emilián sa vracia do pekárne. Chce všetkým ukázať, že pokrok sa nedá zastaviť. Ozdobí vianočný stromček elektrickými sviečkami. Nastane však skrat a stromček zhorí. Emilián vyjde na posmech... Trochu tomu všetkému pomohol Mikuláš. Nasypal do elektrickej skrinky sneh. A všetko je, ako má byť. Julka s Mikošom si padnú do náručia a strojová výroba koláčov sa odkladá na neurčito...