Boris a Brambor
Boris a Brambor

Slávnostný koncert pri príležitostii 25. výročia vzniku SR

Priamy prenos z Koncertnej siene Slovenskej filharmónie.