Správy RTVS
Správy RTVS

Slávnostný koncert pri príležitostii 25. výročia vzniku SR

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos z Koncertnej siene Slovenskej filharmónie.
Účinkujú: Bernadetta Šuňavská - organ, Ladislav Fančovič - klavír, Slovenský filharmonický zbor, zbormajster Jozef Chabroň, Slovenská filharmónia, dirigent Rastislav Štúr Program: Ludwig van Beethoven Egmont, predohra, op. 84 Ludwig van Beethoven Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80 Eugen Suchoň Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikové a bicie nástroje, ESD 93