Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

STOJ! POZOR! CHOĎ!

Detský program HD
Poučný a aj veselý seriál, v ktorom sa deti naučia základy dopravnej výchovy a zoznámia sa aj s prácou polície.
V tejto časti sa deti naučia, čo treba urobiť a aj čo sa naučiť, aby sa človek mohol stať policajtom. Tiež sa pozrieme čo všetko policajti robia.