Správy RTVS
Správy RTVS

Vznik Slovenskej republiky

Nevhodné do 7 rokov
Pohľad na situáciu pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky.
V dokumentárnom filme „Vznik republiky“, chcú tvorcovia zachytiť svedectvá ľudí, ktorí boli pri zrode Slovenskej republiky. Ich kroky formovali tvár nového, mladého štátu v srdci Európy. V Európe sa na Balkáne delila Juhoslávia. Zrod nových štátov sprevádzala tragédia, vojny a smrť. Ľudia v ČSFR si však zachovali chladnú hlavu. K žiadnemu tragickému deleniu nedošlo. Hovorí to o vyspelom spoločenstve dvoch národov. Ktoré spájala história. Ako sa to všetko odohrávalo za dverami politikov, aké boli ich pohnútky a aké boli chvíle a pocity pri zásadných rozhodnutiach? Aj o tom bude film, v ktorom ožívajú fakty a okamihy danej doby cez výpovede hlavných aktérov. Dôležitý bude aj okamih, čo si o rozdelení mysleli ľudia, ako sa splnili ich názory na rozdelenie. Či to malo zmysel a či sa ako štát vyvíjame zdravo a kam smeruje naša štátnosť? Na tieto a ďalšie otázky budú odpovedať zainteresovaní slovenskí a českí svedkovia udalostí okolo rozdelenia a vzniku.