Správy RTVS
Správy RTVS

Novoročný koncert Viedenských filharmonikov

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos slávnostného koncertu Viedenských filharmonikov
Vystúpenie Viedenskej filharmónie sa stalo už tradičnou súčasťou novoročného programu a to nielen pre priaznivcov vážnej hudby. Novoročný koncert, ktorý v priamom prenose vysiela aj RTVS, ročne sleduje okolo 50 miliónov ľudí z približne 90 krajín sveta. Tohtoročný koncert v Musikverein vo Viedni sa koná pod taktovkou talianskeho dirigenta Riccarda Mutiho, ktorý pracuje s Viedenskou filharmóniou už od roku 1971. Muti má bohaté skúsenosti s dirigovaním Viedenských filharmonikov, veď stál za dirigentským pultom už pri i 500 ich koncertoch vrátane štyroch novoročných a to v rokoch 1993, 1997, 2000 a 2004. Kritici vyzdvihli v tejto súvislosti mimoriadne hlbokú umeleckú prepojenosť telesa a dirigenta. Repertoár novoročného koncertu tvoria skladby dynastie Straussovcov, Franza von Suppého, Alfonzaa Czibulku a ďalších. Účinkujú: Viedenská filharmónia Riccardo Mut i