Športová televízia
Športová televízia

Neznámy gróf Muránsky

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár
Dokument o Ferdinandovi Coburgovi, bulharskom cárovi, ktorý časť svojho života prežil na Slovensku.
Dokument o Ferdinandovi Coburgovi, známemu u nás aj ako gróf Muránsky. Bol človekom z významného rodu a v r. 1908 sa stal aj bulharským cárom. Neskoršiu časť svojho života prežil na Slovensku, v kaštieľoch vo Sv. Antone a na Prednej Hore. Dokument sa nesústredí na jeho celkový životopis, všíma si skôr, čo Ferdinanda Coburga spája so Slovenskom, ktoré sa naviac prejavilo v posledných rokov jeho života. O historických faktoch, ale aj „čriepkoch“ z jeho života hovoria Slováci - dodnes tu žije niekoľko pamätníkov, ktorí boli v jeho službách, alebo sa s ním počas jeho pobytu na Slovensku stretli. Skrze ich rozprávania sa dozvedáme, aký bol Ferdinand Coburg človek a v čom bola jeho osobná rozporuplnosť. Okrem faktov, výpovedí, pocitov, spomienok, dokument približuje aj zaujímavé lokality, krásnu prírodu a vzácnu atmosféru miest, na ktorých sa Ferdinand Coburg rád zdržiaval . Celú mozaiku prestupujú krátke hrané útržky návratov do minulosti.