Správy RTVS
Správy RTVS

Odovzdávanie štátnych vyznamenaní k 25. výročiu vzniku SR prezidentom SR

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.