Senior klub-magazín

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Magazín pre seniorov o aktívnom živote, radostiach i starostiach zrelého veku
Trojportrét žien, ktoré sa ako dobrovoľníčky venujú sociálne slabším a ohrozeným skupinám ľudí v našej spoločnosti. V prvom portréte predstavíme PhDr. Juditu Stempelovú, ktorá vždy mala porozumenie pre ľudí, ktorí boli vytesňovaní na okraj spoločnosti, ktorí sa nedokázali brániť a ktorí potrebovali pomoc od iných. Pani Judita po odchode do dôchodku sa naplno venuje ženám a deťom, ktoré boli týrané alebo ktoré boli odkázané žiť na ullici. Pokoj a strechu nad hlavou im teraz poskytuje zariadenie núdzového bývania pre ženy "Jozefínum" v Dolnej Krupej. Druhý portrét je portrétom Márie Vlasákovej, ktorá sa v Komunite kráľovnej pokoja v Radošinej venujeopusteným deťom . Tretí portrét skrýva v sebe príbeh dobrovoľníčky Marty Konrádovej, ktorá pracuje v nízkoprahovom klube "Hľa, človek" a pomáha bezdomovcom.