Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Senior klub-magazín

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Magazín pre seniorov o aktívnom živote, radostiach i starostiach zrelého veku
Medailón herečky a speváčky Mikly Došekovej Na návšteve v Centre seniorov v Nitre - v Správe zariadení sociálnych služieb. Priblížime ich aktivity a nové prístupy denných stacionároch, v terénnych opatrovateľských službách. Vám patrí úcta - postavenie človeka - seniora v súčasnej spoločnosti. Zamyslenie sa novinára Ľubomíra Stančeka na tému úcty k starším ľuďom