Kamenná bolesť

Televízna inscenácia o živote spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej.