Kamenná bolesť


Televízna inscenácia o živote spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej.

Nájdete nás na Facebooku