Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Za tajomstvami neobyčajného lesa

Fauna a flóra lužných lesov neďaleko vodného diela Gabčíkovo v roku 1992.