Reč Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme

Vhodné pre všetkých
Úryvok z legendárnej reči Ľ.Štúra na Uhorskom sneme v decembri 1847 v umeleckej interpretácii Viliama Záborského.