Jánošík

Streda 24.01.2018


Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD

Dobrodružný film o legendárnom hrdinovi slovenského ľudu Jurajovi Jánošíkovi a jeho zbojníckej družine .

Nesmrteľná legenda o zbojníckom kapitánovi Jánošíkovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Jej tretia filmová verzia vznikla na Kolibe v rokoch 1962 - 63 pri príležitosti 250. výročia Jánošikovej smrti. Námet, scenár i réžia tejto veľkolepej historickej fresky sú dielom Paľa Bielika, nestora slovenskej kinematografie, a zároveň pôvodného hereckého predstaviteľa Jánošíka z filmu Martina Friča z roku 1935. Veľkorysý projekt, nakrúcaný v nádherných exteriéroch slovenských hôr, s veľkou účasťou komprzu, náročnými scénickými stavbami a s účasťou plejády vynikajúcich slovenských hercov, patrí k pokladom slovenskej kinematografie.

Nájdete nás na Facebooku