Ateliér (Imaginácie skla)

Nevhodné do 7 rokov
Využitie skla v tvorbe štyroch výtvarníkov - E.Fišerovej, F.Csandala, K.Drexlera a J.Vachálka.
Eva Fischerová - hovorí o tvorbe skleneného skeletu pod názvom Mystérium modrej hlavy a iných sklenených plastík, vysvetľuje, čo asi predstavujú, o tom, ako prenáša reálne zážitky a objekty do svojej tvorby. Fascinuje ju striedanie hladkých a drsných plôch materiálu, sklenený materiál si potom sám vytvára vlastný život... Technika kombinácie hladkých a drsných ploch nesie v sebe silné výrazové možnosti. Diela: Strach, Alternatíva s podtexom Prirodzenosť bizarnej veci, Terra inkognita, a iné + mnohé "inšpirovadlá" z okolitého materiálneho sveta. Mgr.art. František Csandal - venuje sa taveným plastikám a popritom aj fúkaným objektom. Kombinácia dreva a skla je jeho doménou, kde už sklo nie je sklom a drevo nie drevom/ drevené formy odlieva do skla/. Kľúčom jeho tvorby je pôsobiť na ľudí dobrom," sklo chutí životom"...konečný tvar sa dá predpovedať. Pri hutnej tvorbe sklo reaguje ináč, ako človek čaká./zábery zo sklární v Lednických Rovniach/ Karol Drexler - akadamický sochár. Venuje sa sklenenej plastike, jedná sa prevažne o brúsenú a leštenú optickú sklovinu . Ukážky : Sklenené dvojfunkčné vázy, interiérové svietidlá/pre Slovkoncert v BA/, šperky, ťažidlá... Hovorí: "Sklo mi vonia, sklo má aj štvrtý rozmer". Jozef Vachálek - akad.sochár.Tvorba - priestorové sklenené plastiky v kombinácii s mramorom. Dominatným spôsobom jeho práce so sklom je brúsenie optického skla a tvorba architektúr. Sklo bez svetla, bez vody by bolo len mŕtvy materiál. Opäť ukážka práce a spôsobu odlievania v sklárňach Lednické Rovne. Hovorí: "V skle je skrytý celý deň".