Jánošík 21

Nevhodné do 7 rokov Audio komentár HD
Rekonštrukcia prvého hraného filmu Jánošík z roku 1921 .
Tento film je pokus o rekonštrukciu prvého slovenského hraného filmu. Vznikol ako výsledok spolupráce Hlavnej redakcie filmových programov Československej televízie v Bratislave a Slovenského filmového ústavu v Bratislave. Film Jánošík nakrúcali paralelne v dvoch verziách - jedna bola určená na uvádzanie na území ČSR, druhá v USA. Prevažná časť materiálu rekonštrukcie pochádza z americkej verzie, z filmovej kópie, ktorú Slovenskému filmovému ústavu daroval J.Závodný v roku l970. Chýbajúce sekvencie sa doplnili závermi zo slovenskej verzie a zo súkromného archívu I.Rumanovského.