Večer televízneho archívu (Večer televízneho archívu - Marián Labuda)

Nevhodné do 12 rokov
Talk-show s M. Labudom.