Jubileum

Nevhodné do 12 rokov
Televízna inscenácia jednoaktovky A. P. Čechova.