Telezoo


Fauna a flóra lužných lesov neďaleko vodného diela Gabčíkovo v roku 1992.

Nájdete nás na Facebooku