Sviatočné slovo

Vhodné pre všetkých HD
Duchovný príhovor.
Sviatočný príhovor pravoslávneho kňaza o. Jozefa Haverčáka, mitroforného protojereja v Chráme sv. Rastislava v Bratislave, k sviatku Bohozjavenia.