Sviatočné slovo (Sviatočné slovo na Prvý sviatok vianočný – ECAV)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Príhovor duchovného.
Príhovor evanjelického a. v. farára Stanislava Halušku na 1. sviatok vianočný.