Tempo

Keď má navrch prevencia pred represiou v doprave aj v každodennej kriminalite.