S Bohom v Rusku


O našich misionároch a premenách v bývalom Sovietskom zväze očami dokumentaristu Tomáša Pašteku.

Nájdete nás na Facebooku