S Bohom v Rusku

O našich misionároch a premenách v bývalom Sovietskom zväze očami dokumentaristu Tomáša Pašteku.