Folklórny festival - Detva

Dvojka | Sobota 3.11.2018, Gajdy a ich kultúra na Slovensku


Vhodné pre všetkých HD

Program z cyklu hudobné dedičstvo.

Medzi najarchaickejšie a najrozšírenejšie hudobné nástroje dávnych čias patria gajdy. Ich vznik, vývoj a rozšírenie kopíruje všetky oblasti sveta, kde sa postupne rozvinula postneolitická, roľnícko-pastierska kultúra. V jednotlivých oblastiach sa však ich konštrukčné a hudobno-akustické vlastnosti prispôsobovali možnostiam daných regiónov, čomu potom zodpovedal hudobný vkus, repertoár a formy interpretácie. Aj na malom Slovensku sa gajdy stali jedným z najznámejších nástrojov, ktoré sú súčasťou ľudového hudobného inštrumentára. Napriek skutočnosti, že naše územie nie je rozsahom veľké, vznikli tu a do nedávnych čias sa uchovali regionálne veľmi špecifické typy gájd a tomu zodpovedajúce interpretačné štýly. To spôsobilo, že sa u nás nachádza veľmi rozmanitá gajdošská tradícia, ktorej sa dostalo aj medzinárodného uznania a to zápisom slovenskej gajdošskej tradície do reprezentatívneho nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2015, čomu predchádzal zápis do národného kultúrneho dedičstva UNESCO. V programe budú predstavené najživšie formy tejto tradície a to aj v spojitosti s archaickou ľudovou hudbou – spojenie gájd, huslí a spevu. Scenár : Karol Kočík Réžia : Jozef Kulišiak Účinkujú : Ľubomír Párička, Juraj Dufek, Adrián Matis, Filip Brišák, Renáta Plevjaková, Roman Malatinec, Jozef Kostúr, Martin Tesák, Karol Kočík, Ľubomír Tatarka, Folklórny súbor Podpoľanec

Nájdete nás na Facebooku