Folklórny festival - Detva

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
S POKLONOU – výber z tvorby folklórnych kolektívov.
Kedysi na svadbu svadobčania nosievali dar svadobný koláč zvaný poklona, ktorý bol pekne vyzdobený a dôstojne odovzdaný mladomanželom, ktorí ho s úctou prijali počas piesne Vitajte nás, dary Vám nesieme... Aj my Vám prinášame prostredníctvom programu z tvorby folklórnych súborov dary, ktoré sme prijali od predkov " vyzdobené a chceme ich odovzdať". Prinášame rôzne pohľady tvorcov choreografov na tvorbu a ich prácu s členmi folklórnych súborov. Človek, ak povie, že sa skláňa pred niečím, dáva najavo úctu, vďačnosť a obdiv. Preto aj túto poklonu možno vnímať nielen ako dar, ale i poďakovanie tvorcom, návštevníkom, generáciám - členom folklórnych súborov, ktorí posolstvo tradícií prinášajú na javisko, aby ich iní mohli prijímať plným priehrštím.