Tour de France 2022
Tour de France 2022

Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Bol to takmer bežný druh)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Prírodopisný dokument o záchrane sokola červenonohého.
V časozbernom dokumente uvidíme unikátne zábery vzácnych sokolov červenonohých, natočených vysokorýchlostnou kamerou tak, aby si ľudské oko mohlo pomaly a v detailoch vychutnať ich obdivuhodné letecké schopnosti, vďaka ktorým dokážu uloviť aj letiaci hmyz. Tieto nádherné sokoly vplyvom necitlivej ľudskej činnosti postupne mizli z nášho územia, až kým v roku 2012 na Slovensku nezahniezdil ani jediný pár. Dokument otvorene a adresne odhaľuje hlavné príčiny tohto nepriaznivého stavu, kvôli ktorým sa z našej krajiny súbežne strácajú aj ďalšie vzácne živočíšne druhy, ako sú dropy, krakle, jarabice, prepelice a množstvo ďalších drobných spevavcov. Zároveň zachytáva enormné úsilie našich ochranárov o zastavenie tohto negatívneho trendu a opätovné prinavrátenie sokolov do našej krajiny.