Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Kultúrne dedičstvo: Kláštor Benediktínov v Hronskom Beňadiku)

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Na Slovensku prebehla obnova kultúrnych pamiatok, ktoré financovali Európsky kultúrny priestor a Nórske fondy. Obnova kláštora v Hronskom Beňadiku. V Hronskom Beňadiku v minulosti stál najstarší románsky kláštor na našom území. Benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku posvätili v roku 1075 v prítomnosti zakladateľa kláštora - uhorského kráľa Gejzu I. Súčasne so zriadením rádu kráľ listinou priznal novovzniknutému kláštoru majetkové práva a privilégiá. Na základoch románskej baziliky postavili v 14. storočí dnešnú gotickú Baziliku svätého Egídia. Už od počiatku svojej existencie sa kláštor okrem šírenia duchovného slova preslávil i ako významné centrum stredovekej kultúry, vzdelanosti a technického pokroku. Pochádza odtiaľto najstaršia listinná rukopisná pamiatka na našom území - Nitriansky kódex. Do kompetencie kláštora patrilo aj vydávanie, potvrdzovanie a overovanie dôležitých listín a súčasne bol miestom na uchovávanie archívov a cenností. Benediktíni z tohto miesta odišli v 15. storočí. Rekonštrukciou benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku sa obnovili vnútorné nádvorie a strecha. Národnú kultúrnu pamiatku opravovalo niekoľko rokov jej vlastník – Nitrianske biskupstvo. V uplynulých rokoch sa podarilo zrekonštruovať prízemie bývalej sýpky a strechu na sýpke.