Ej, Ďurko, Ďurko (Jánošík)...

Nevhodné do 12 rokov
Prevzaté predstavenie z Divadla SNP v Martine z roku 1988. Hra Mikuláša Kočana úsmevne ironizuje jánošíkovskú tradíciu.