Záznam z rokovania NR SR

Vhodné pre všetkých
Mimoriadna schôdza NR SR.